Partneri na projektu

Institut Ruđer Bošković

ADRESA: Zagreb, Bijenička cesta 54
KONTAKT TELEFON: 01 4561-111
OIB: 69715301002
WEB STRANICA: www.irb.hr

Institut „Ruđer Bošković“ (IRB) u Zagrebu najveći je istraživački institut iz područja prirodnih znanosti i tehnologija na području Republike Hrvatske. Institut je multidisciplinarnog karaktera i zapošljava više od 500 znanstvenika i studenata s područja eksperimentalne i teorijske fizike, fizike i kemije materijala, organske i fizičke kemije, biokemije, molekularne biologije, medicine, istraživanja mora i okoliša, računarstva i elektronike.
Osnovan je 1950. kao institut za znanstvena istraživanja iz područja atomske fizike. Ime instituta predložio je jedan od osnivača – fizičar Ivan Supek – u počast poznatome znanstvenome vizionaru, hrvatskome fizičaru Ruđeru Boškoviću. U okviru Europske Unije, IRB je dio Europskog istraživačkog područja (European Research Area). IRB surađuje s mnogim institutima i sveučilištima u svijetu, s kojima dijeli zajedničke vrijednosti i vizije.

Institut za razvoj i međunarodne odnose

ADRESA: Zagreb, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2
KONTAKT TELEFON: 01 4877 460
OIB: 31120185175
WEB STRANICA: www.irmo.hr

Institut za razvoj i međunarodne odnose je osnovan 21. svibnja 1963. godine kao Institut za proučavanje Afrike odlukom Sveučilišnog savjeta u Zagrebu u zajednici s Privrednom komorom Hrvatske. Istraživački fokus širio se od proučavanja post-kolonijalne Afrike na zemlje u razvoju Azije i Latinske Amerike i na globalne razvojne procese. Takvo pomicanje fokusa odrazilo se na promjene programa i imena. Institut za proučavanje Afrike, osnovan 1963. godine, postaje 1971. godine Institut za zemlje u razvoju. Tijekom djelovanja Instituta promjene fokusa i programa rada Instituta su se još triput očitovale u promjeni imena Instituta, pa tako 1989. mijenja ime u Institut za razvoj i međunarodne odnose; 1996. godine u Institut za međunarodne odnose, da bi se 2013. godine vratio naslovu Institut za razvoj i međunarodne odnose.
Pedeset godina znanstveno – istraživačkog rada Instituta za razvoj i međunarodne odnose oslikava dinamiku razvojnih kretanja i jačanja međunarodnog povezivanja u svijetu. Istraživanja Instituta često su prethodila promjenama u okruženju u kojem djeluje. Interdisciplinarnost i istraživačka fleksibilnost obilježavala su i danas obilježavaju većinu istraživačkih programa. Poštuje se nezavisnost individualnih istraživanja, ohrabruje uspješna timska suradnja i domaćih i međunarodnih istraživačkih timova. Institut se ponosi uspješnim timovima i pojedincima od kojih su mnogi nastavili karijeru na uglednim svjetskim sveučilištima, u diplomaciji, politici i poduzetništvu.

PROJEKT:

RAZVOJ I PERSPEKTIVE MEĐUNARODNIH ODNOSA:
Uspostavljanje visokoobrazovnih standarda kvalifikacija u sektoru međunarodnih odnosa, diplomacije i održivog razvoja

OPERATIVNI PROGRAM:

Razvoj ljudskih potencijala

U SKLOPU PROGRAMA:

Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

FINANCIRANJE:

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda
Ukupna vrijednost: 1.697.675,68 HRK
Sredstva EU: 1.612.791,90 HRK
www.strukturnifondovi.hr

NOSITELJ:

Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije

PARTNERI NA PROJEKTU:

Partneri na projektu